Prizes

TECH QUIZ

 1. Jitendra Singh and Rahul M V
 2. Nikitha Rao and Mamta Bhagia
 3. Venkata Praveena and V Sai Srihita Reddy

 

DAILY QUIZZES

 1. Haidarali Nadir Shah
 2. Milee Mairh
 3. Varun M
 4. Pulkit Pant
 5. Poornima Sanjay Jain
 6. Prateek Vishwakarma
 7. Shantanu Banerjee
 8. Madhura M
 9. Samarth Deyagond
 10. Abhijeet Nijampurkar
 11. Shreya Gupta
 12. V Sai Srihita Reddy
 13. Nikitha Rao

STUDENT PRESENTATIONS

 1. Srujan Chinta
 2. Malvika Singh
 3. Abhishek Harsh

SPECIAL STUDENT AWARD

    Samarth Deyagond